Birkholm
Birkholm Beboerforening > Praktiske forhold > Affald

Affald

Husholdningsaffald
Husholdningsaffald afhentes i dertil bestemte sække ved husstandene. I sommersæsonen hver uge - typisk om mandagen.

Affald til genbrug
Flasker, mindre metalgenstande o.lign. medtages af postbåden, efter forudgående aftale. Man bringer selv sit affald ombord på postbåden.

Farligt affald
Farligt affald (batterier, malingsrester mv.) medtages af postbåden, efter forudgående aftale. Man bringer selv sit affald ombord på postbåden i den afmærkede kasse (rød).

Storskrald
Affald som ikke hører under den almindelige dagrenovation er storskrald, og skal til Marstal efter forudgående aftale.
Der afhentes storskrald i juli, samme dag som der er Oldermandsmøde.
Storskraldet afhentes af Yrsa om formiddagen ved havnen. 
Skal du have noget med, skal du selv bringe det ombord på Yrsa. (17.04.2017).

Affaldsskuret
Affaldsskuret på havnepladsen er beregnet til fyldte affaldsække. Hensigten med skuret er ikke storskrald, og dermed en hel masse forskelligt affald i og omkring skuret.