Birkholm
Birkholm Beboerforening > Praktiske forhold > Affald

Affald

Husholdningsaffald
Husholdningsaffald afhentes i dertil bestemte sække ved husstandene. I sommersæsonen hver uge - typisk om mandagen.

Affald til genbrug
Flasker, mindre metalgenstande o.lign. afhentes i ugerne 26, 30, 34, 38, 42, 46 og 50 i 2012.

Farligt affald
Farligt affald (batterier, malingsrester mv.) afleveres til postføreren eller i den afmærkede kasse på havnen.

Storskrald
De fleste får i perioder samlet storskrald. De ihærdige flytter skraldet væk fra huset og ned på havnen, men det bliver øen nu ikke kønnere af.

Affaldsskuret på havnepladsen er beregnet til fyldte affaldsække. Hensigten med skuret er ikke storskrald, og dermed en hel masse forskelligt affald op i og omkring skuret.

Affald som ikke hører under den almindelige dagrenovation er storskrald, og skal til Marstal efter forudgående aftale.

Der afhentes storskrald den 15. juli 2017, samme dag som der er Oldermandsmøde.
Storskraldet afhentes af Yrsa om formiddagen ved havnen. 
Skal du have noget med, skal du selv bringe det ombord på Yrsa. (17.04.2017).