Birkholm
Birkholm Beboerforening > Praktiske forhold > Ø-traktor

Ø-traktor

Jægerne på Birkholm har anskaffet en traktor, som allerede har gjort god gavn til brakpudsning af øens marker.

I forbindelse med årets fasanjagt blev vedtaget nedenstående retningslinier for brugen af fasankassens traktor "International":

  • Traktoren er anskaffet og ejes af "fasankassen".
  • Traktoren er anskaffet til fremme af vildtplejen på Birkholm.
  • Som følge heraf er traktoren først og fremmest beregnet til slåning af arealer, markarbejder i forbindelse med såning af vildtfoder og lignende.
  • Traktoren kan dog udlånes til øvrige arbejder mod forudgående aftale med Morten Mortensen. For dette brug betales 25 kr pr påbegyndt time. Disse penge tilfalder "fasankassen".
  • Traktoren kan lånes af alle i henhold til ovenstående. Den må dog kun føres af personer, som har kendskab til at føre det pågældende mærke. Nøgle til traktoren hentes i nr. 15.
  • Når traktoren lånes, skal der først kontrolleres for smøreolie. Mangler der smøreolie, fyldes der op. Olien fås hos Morten Mortensen.
  • Når traktoren afleveres, skal tanken med dieselolie være fyldt op.
  • Nøglen afleveres igen i nr. 15.
  • Sker der skade på traktoren under brugen, skal den der har lånt traktoren, betale for udbedringen. I særlige tilfælde kan "fasankassen" dog efter fælles beslutning yde tilskud til reparationerne.

Vedtaget af jægerne på Birkholm den 7.11.2004