Birkholm
Birkholm Beboerforening > Praktiske forhold > Ø-brakhøster

Ø-brakhøster

Beboerforeningen har indkøbt en brakhøster, som uden udgift for beboerforeningens medlemmer kan lånes til at vedligeholde marker på Birkholm.

Sker der skader på høsteren udbedres de for egen regning.

Har man ikke selv en traktor der kan trække brakhøsteren, kan jagtforeningens traktor benyttes. Se de nærmere vilkår for benyttelse under jagtforeningen.