Birkholm
Birkholm Beboerforening > Praktiske forhold > Ø-blandemaskine

Ø-blandemaskine

Beboerforeningen har anskaffet en blandemaskine til brug i forbindelse med byggeri på øen - til mørtel og cement.

For at blandemaskinen kan være til gavn og glæde for alle, er det vigtigt, at den håndteres korrekt. Derfor bør man følge disse enkle retningslinier:

ARBEJDSOMRÅDE
Sørg for at der ikke kommer børn i nærheden af maskinen. Alle besøgende skal holdes på en sikker afstand af arbejdsområdet.

 1. HOLD ARBEJDSOMRÅDET RENT. Et rodet arbejdsmiljø inviterer direkte til ulykker.
 2. BØRNESIKRE VÆRKSTEDET med hængelåse, hovedkontakter, eller ved at fjerne startnøgler.
 3. UNDGÅ FARLIGE OMGIVELSER. Brug ikke elektriske værktøjer i fugtige eller våde omgivelser, udsæt dem heller ikke for regn. Hold arbejdsområdet godt oplyst.

 

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

 1. BRUG KORREKT BEKLÆDNING. Intet løsthængende tøj, handsker, slips, ringe, armbånd eller andre smykker der kan blive fanget I de bevægelige dele. Skridsikkert fodtøj anbefales. Tildæk langt hår.
 2. Brug kun tromlen når den står på et PLANT UNDERLAG.
 3.  ANVEND ALTID SIKKERHEDSBRILLER. Almindelige briller har kun støddæmpende effekt. De er ikke sikkerhedsbriller.
 4. STRÆK IKKE FOR LANGT UD. Sørg for hele tiden at have ordentligt fodfæste og at være i balance.
 5. STOFFER, ALKOHOL, MEDICIN. Anvend ikke maskinen, hvis du er under indflydelse af stoffer, alkohol eller medicin.
 6. STÅ ALDRIG PÅ MASKINEN. Skader kunne opstå på grund af fald.
 7. LAD ALDRIG MASKINEN KØRE UDEN AT DEN ER UNDER OPSYN. Slå strømmen fra. Efterlad aldrig maskinen før den står helt stille.
 8. TAG ALTID STIKPROPPEN UD af den elektriske kontakt, når maskinen skal justeres, dele skal udskiftes eller hvis der skal repareres på den.
 9. SIKRE AT DET ELEKTRISKE KABEL er fuldt beskyttet og at der ikke er risiko for at der kan opstå skader fra udstyr eller materialer. Kontroller altid kablet før brug og udskift det hvis der opstår skader på det.
 10. Hold altid dine hænder på afstand af den roterende tromle. Stik aldrig hånden ind i tromlen når maskinen er tændt.
 11. FYLD IKKE PÅ TROMLEN NÅR MASKINEN ER SLUKKET. Tænd altid først og kontroller at tromlen roterer.
 12. UDSÆT IKKE maskinen for REGN eller FUGTIGHED, hvis de ikke er indkapslede til det.
 13. En evt. forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen.
 14. RISIKO FOR AT BLIVE TRUKKET IND I TROMLEN: stik ikke hænder eller hoved ind i tromlen når den roterer.
 15. RISIKO FOR KLEMMESKADER: rør ikke tandkrandsen, når tromlen kører.
 16. RISIKO FOR HØRESKADER: brug HØREVÆRN.
 17. OPBEVAR IKKE TROMLEN UDENDØRS!
 18. KAST ikke materiale ind i betonblanderen. Fyld på forsigtigt.
 19. Betonblanderen skal ROTERE UNDER PÅFYLDNING og TØMNING.