Birkholm
Birkholm Beboerforening > Faste traditioner

Faste traditioner

På Birkholm har vi en række gode traditioner:

 • Påskelørdag er der æggekogning på havnen eller ved Nørrevej eller et andet sted afhængig af vindretningen, hvor vi opfindsomt stiller op med utraditionelt kogegrej, i konkurrencen om at få sine æg først færdig.
 • Den 27. maj sættes bådebroen v/ Nørrevej op, af de beboere der har båd liggende her, og samme dag er der rengøring af forsamlingshus kl. 9.30.
 • Torsdag den 25. maj, efter Kr. Himmelfart, skal digerne have en overhaling, med fældning af buske og styning af træer, så der kan gro græs på digerne.
 • Den 23. juni er der Sct. Hansbål ved havnen eller Nørrevej afhængigt af vindretningen.
 • Den 8. lørdag i juli kalkes forsamlingshuset kl. 9.00, og Oldermandsmøde kl. 16.00 (generalforsamling i beboerforeningen). Dagen afsluttes med fællesspisning evt. grill med medbragt mad.

 • Den 22. juli er der havnefest.
 • Lørdag i efterårsferien (uge 42) er der fællesarbejder på øen, fx vedligehold af diger, styning træer og buske o. lign.
 • Søndag i efterårsferien (uge 42) tages bådebroen v/ Nørrevej ned, af de beboere der har båd liggende her.

 • Den 30. september er der bankospil i forsamlingshuset.
 • Der er 1 - 2 gudstjenester årligt i forsamlingshuset, med efterfølgende kaffebord, for deltagere med tilknytning til øen.
 • Ø-fest, Havnefest, Café, m.v., hvis nogen tager initiativet.