Birkholm
Birkholm Beboerforening > Birkholmudvalget

Birkholmudvalget

Valgt fra kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune (pr, 1,1,2014):
- Ole Wej Petersen
- Kaj Nøttrup
- Bent Juul Sørensen

Valg af beboerne på Birkholm:
- Jan Fabricius (Oldermand)
- Poul Pedersen (fra 2017)

Formand for udvalget er Jan Fabricius og næstformand Ole Wej Petersen.