Birkholm
Birkholm Beboerforening > Bestyrelsen > Kontingent

Kontingent

På Oldermandsmødet i juli blev kontingenter fastsat til:
1. 1.000 kr. for beboerforeningen
2.    400 kr. for havnen

Kassereren rundsender opkrævning 1 gang årligt til medlemmer.

Indbetaling skal ske på anførte konto:
Nordea Bank, Marstal: Reg. nr: 2047 + Konto nr.: 0760519448.

Husk tydelig angivelse af indbetaler med navn og adresse.