Birkholm
Birkholm Beboerforening > Bestyrelsen > Kontingent

Kontingent

På Oldermandsmødet i juli blev kontingent fastsat til:
1:  500 kr. for ordinære medlemmer af beboerforeningen
2:  250 kr. for passive medlemmer (modtager Birkholm Tidender).

Hjælp kassereren, og indbetal dit kontingent på beboerforeningens konto i Nordea Bank, Marstal: Reg. nr: 2047 + Konto nr.: 0760 519 448.

Husk tydelig angivelse af indbetaler med navn og adresse.