Birkholm
Birkholm Beboerforening > Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder


Skærtorsdag kl. 16.00

Fredag den 26. maj kl. 19.00.

Fredag før d. 2. lørdag i juli afholdes bestyrelsesmøde (sidst på dagen).

Uge 42 (Skolernes efterårsferie) i oktober afholdes bestyrelsesmøde (sidst på dagen).

Der kan herudover blive indkaldt til bestyrelsesmøde, når der foreligger sager af hastende karakter.

Såfremt man har spørgsmål, som ønskes behandlet af bestyrelsen, bedes disse meddelt formanden i god tid før de berammede møder.